Profesjonalne opracowanie na czas

DZWOŃ POD NUMER 605 690 502

ANALIZA ŹRÓDEŁ CIEPŁA


Analizę wykorzystania alternatywnych źródeł energii należy dołączyć do pozwolenia na budowę.

Służy ona ocenie czy zastosowanie niekonwencjonalnych sposobów na ogrzewanie ( pompy ciepła, kolektory słoneczne) ma uzasadnienie ekonomiczne dla projektowanego budynku. Opracowanie zawierające taką analizę można przygotować posługując się oprogramowaniem RETScreen International: pakietem narzędzi wspomagających obliczenia parametrów technicznych i finansowych projektów z wykorzystaniem energooszczędnych i czystych technologii energetycznych. Program został opracowany przez Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady, Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska (GEF) oraz amerykańską agencją kosmiczną NASA.

Analizę porównawczą systemów zaopatrzenia w energię budynków można również przeprowadzić korzystając ze skoroszytów przygotowanych przez Fundację Poszanowania Energii w ramach projektu Nowy Expert – transfer wiedz i technologii.

Dane wyjściowe do analizy obejmują charakterystykę energetyczną projektowanego budynku, podstawowe wskaźniki ekonomiczne oraz koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Wynik analizy stanowią parametry finansowe (LCC-koszty w cyklu życia, NPV-wartość bieżąca netto, SPBT – prosty czas zwrotu, IRR-wewnętrzna stopa zwrotu) i ekologiczne (wielkość redukcji zużycia energii pierwotnej, wielkość redukcji emisji CO2), które pozwalają na porównanie konwencjonalnych systemów dostarczania energii z alternatywnymi.