Profesjonalne opracowanie na czas

AUDYT ENERGETYCZNY JAKO PODSTAWA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA TEMOMODERNIZACJI BUDYNKU

 • Oferowany audyt energetyczny jest dokumentem na podstawie którego uzyskuje się dofinansowanie na cele termomodernizacyjne. Wskazuje on przedsięwzięcia termomodernizacyjne prowadzące do zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku oraz pokazuje ich ocenę ekonomiczną. Jest opracowywany na podstawie rozporządzenia dotyczącego szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego z 2009r.

DOFINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI Z WFOŚiGW

 • Oferowana dokumentacja dla WFOŚiGW obejmuje audyt energetyczny wraz z kartą audytu przygotowaną zgodnie z ogłoszonym wzorem oraz obliczeniami efektu ekologicznego.
 • Aktualna lista przedsięwzięć dofinansowywanych oraz zasady dofinansowania opublikowane są na stronie WFOŚiGW w Katowicach.

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

 • Oferowany audyt energetyczny na potrzeby premii termomodernizacyjnej pokazuje możliwe warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz możliwą do uzyskania premię.
 • Premia termomodernizacyjna jest przyznawana zgodne z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z 2008r.
 • O premię mogą się starać właściciele budynków mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe
Jakie przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą otrzymać dofinansowanie?
 • Ocieplenie ścian, dachów, stropodachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami oraz podłóg na gruncie,
 • remont lub wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej i do podgrzewania ciepłe wody,
 • usprawnienie systemu wentylacji,
 • instalacja urządzeń wykorzystujących energię odnawialną (kolektory słoneczne,pompy ciepła)
Jakie budynki mogą starać się o premię termomodernizacyjną?
Budynki mieszkalne (wielorodzinne i jednorodzinne) oraz budynki zamieszkania zbiorowego (hotele robotnicze, internaty, domy opieki społecznej).

Wykonane audyty energetyczne:
 • Audyt energetyczny budynku Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach-Szopienicach
 • Audyt energetyczny budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Zabrzu – Grzybowicach
 • Audyt energetyczny budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Katowicach
 • Audyt energetyczny zespołu budynków PSP w Dąbrowie Górniczej
 • Audyt energetyczny budynku hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym w Czechowicach Dziedzicach
 • Audyt energetyczny budynku przychodni lekarskiej w Zabrzu-Biskupicach
 • Audyt energetyczny budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Zabrzu