Konkretnie i szybko

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE Śląsk                                             zadzwoń     605 690 502

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY Śląsk                           przyjadę - wystawię

  • Kończą Państwo budowę i muszą dołączyć Świadectwo Energetyczne Śląsk do zgłoszenia zakończenia budowy
  • Wystawiam je w oparciu o projekt budowlany, projekt zagospodarowania działki i wizję lokalną budynku
  • W trakcie wizyty u Państwa wypożyczę projekt budowlany, zbiorę informacje dotyczące instalacji (ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody, wentylacji) i wykonam zdjęcie budynku
  • Czas wykonania Certyfikatu Energetycznego Śląsk zależy od rodzaju i wielkości budynku, dla domu jednorodzinnego będą to trzy dni od momentu zgromadzenia wymienionej dokumentacji
  • Świadectwo Energetyczne Śląsk wykonuję dla budynków na terenie Górnego Śląska ( Katowice, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Mysłowice, Tarnowskie Góry, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Tychy, Ruda Śląska)

Co to jest Świadectwo Energetyczne Śląsk?
Świadectwo energetyczne Śląsk funkcjonuje również pod nazwą certyfikat energetyczny Śląsk lub charakterystyka energetyczna i pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Certyfikacja to odpowiedź na globalne zmiany klimatu, wzrastające zanieczyszczenie oraz niski standard energetyczny naszych domów i mieszkań. Daje ona bowiem bodziec do zmiany myślenia na temat bezmyślnego wykorzystywania energii na cele grzewcze. Nie jest to bez znaczenia, gdyż ogrzewanie i wentylacja pochłania około 50% energii używanej w budynkach. Świadectwa energetyczne Śląsk to dokumenty, który od 1 stycznia 2009 roku muszą posiadać budynki, ich części stanowiące samodzielną całość techniczno-użytkową oraz lokale mieszkalne podlegające sprzedaży, wynajmowi lub oddawane do użytkowania. Certyfikat energetyczny Śląsk jest ważny przez 10 lat.

Kiedy potrzebny jest Certyfikat Energetyczny Śląsk?
W świetle przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący. Oznacza to, że Certyfikat energetyczny Śląsk powinien być dołączony do każdego nowego budynku oraz do budynku i lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży i wynajmu na rynku wtórnym.
Wyjątek od określonej zasady wynika z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym świadectwo energetyczne Śląsk nie sporządza się dla budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
7) wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Jak odczytywać suwak prezentowany na Świadectwie Energetycznym Śląsk?
Odcienie koloru zielonego reprezentują trend pozytywny, czerwonego - negatywny. Strzałka górna suwaka Certyfikatu Energetycznego Śląsk pokazuje pozycję certyfikowanego budynku: im mniej budynek jest energochłonny i bardziej przyjazny dla środowiska tym dalej strzałka suwaka Świadectwa Energetycznego Śląsk przesuwa się w kierunku kolorów zielonych. Kotły c.o. o wysokiej sprawności, zastosowanie kolektorów słonecznych, montaż kominka z płaszczem wodnym, dobra izolacja ścian i dachu przesuwają strzałkę suwaka Certyfikatu Energetycznego Śląsk w lewo. Zastosowanie ogrzewania elektrycznego, wentylacja mechaniczna bez odzysku ciepła, mostki termiczne wokół otworów okiennych przesuwają strzałkę suwaka Świadectwa Energetycznego Śląsk w prawo.

certyfikat energetyczny śląsk świadectwo energetyczne Śląsk

Jak uzyskać Świadectwo Energetyczne Śląsk?
Na podstawie danych technicznych budynku oraz danych klimatycznych dla Górnego Śląska określa się roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową, wyrażone w kWh/(m2/rok). Wskaźnik ten w formie graficznej umieszcza się na pierwszej stronie świadectwa obok informacji o budynku (rodzaj, adres etc.) oraz jego fotografii. Podana jest również wartość zapotrzebowania na energię końcową budynku. Na tej stronie znajdują się również dane certyfikatora oraz data wystawienia świadectwa energetycznego Śląsk. Na drugiej stronie certyfikatu energetycznego Śląsk umieszczone są dane cząstkowe mające wpływ na określenie zapotrzebowania na energię (charakterystyka techniczno - użytkowa budynku). Następnie opisuje się zapotrzebowanie na energię w podziale na ogrzewanie i wentylację, ciepłą wodę użytkową, klimatyzację i oświetlenie. Trzecia strona świadectwa energetycznego Śląsk zawiera uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową. Czwarta strona certyfikatu energetycznego Śląsk to objaśnienia oraz informacje dodatkowe.